Pomoc Ukrainie: Jestem Potrzebującym

Pomoc Ukrainie: Jestem Potrzebującym

Osoba odpowiedzialna za zakwaterowanie uchodźców

Włodzimierz Wieczorek
telefon:  786 813 733      urle@caritas.pl

.

Koordynator działań pomocowych

Karolina Najda
telefon:  786 813 738

 

Wydawanie paczek żywnościowych dla obywateli Ukrainy

Zespół Placówek Charytatywnych Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
ul.Grochowska 111/113, 04-184 Warszawa.

 

Zasady wjazdu obywateli Ukrainy do Polski.

Jeśli uciekasz przed rosyjską agresją zbrojna wobec Ukrainy, zostaniesz wpuszczony do Polski. Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.

Informacja dla uchodźców punkty recepcyjne

 

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy – Zasady udzielania świadczeń medycznych

Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej.
Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Hotline UA Ulotka 141x200

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”