rodzinna kepa - Świetlica Środowiskowa w Legionowie

Strona główna / Placówki wychowawcze / Świetlica Środowiskowa w Legionowie

Świetlica Środowiskowa w Legionowie

Świetlica Środowiskowa w Legionowie 

17Głównym celem pracy Świetlicy Środowiskowej Caritas DWP w Legionowie, jest prowadzenie różnego rodzaju działań, które nakierowane są na pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin potrzebujących wsparcia, w pokonywaniu trudności opiekuńczo-wychowawczych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych oraz organizowanie im czasu wolnego.

Prowadzimy zajęcia edukacyjno – wyrównawcze umożliwiających przygotowanie dzieci na bieżąco do zajęć szkolnych oraz zapewnienie fachowej pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się trudności związanych z materiałem szkolnym. Ważnym elementem tych zajęć jest odrabianie pracy domowej. Zajęcia turystyczno – krajoznawcze z elementami profilaktyki mają na celu zapoznanie dzieci z walorami turystycznymi regionu, a także kraju, a także poszerzanie ich wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Istotne jest kształtowanie właściwego stosunku młodych ludzi wobec środowiska naturalnego w którym żyją, a także postawy czynnego i aktywnego wypoczynku, który umożliwiają nam wycieczki rowerowe. Prowadzenie zajęć usamodzielniających umożliwi ćwiczenie metod komunikacji, poruszania się na rynku edukacji, a później pracy, przedsiębiorczości, praktycznych umiejętności życiowych od gotowania po porządki domowe i gospodarowania pieniędzmi. Podczas zajęć prowadzonych w Świetlicy nie brakuje wspólnej kreatywnej zabawy na zajęciach plastyczno – manualnych oraz kulinarnych. Dużą sympatią cieszą się zajęcia komputerowe oraz integracyjne.

Kontakt

Świetlica Środowiskowa Caritas DWP w Legionowie, czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 do 18.00.

ul. gen Władysława Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 767 96 91


 

67530_aZadanie współfinansowane jest ze środków Urzędu Miasta Legionowo


Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”