Realizacja projektu: 2020-01-01 – 2024-12-31
Współfinansowanie: Powiat Miński
Pomoc osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu, w tym dla matek lub ojców z małoletnimi dziećmi dotkniętych przemocą, kobiet w ciąży dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej.