Czerwony Placowki Socjalne

Placówki socjalne

Placówki socjalne

Nasze zaangażowanie w pomoc potrzebującym jest uwidocznione poprzez działalność różnorodnych placówek socjalnych, które prowadzimy. Dzięki nim osoby, które zmagają się z różnorodnymi problemami, mogą znaleźć wsparcie oraz wyjść na prostą. Dla nich Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej stworzyła różnorodne placówki dedykowane dzieciom i młodzieży (świetlice i kluby, punkt przedszkolny), seniorom (Domy Dziennego Pobytu), osobom bezdomnym (jadłodajnia, łaźnie, ogrzewalnia, schronisko), rodzinom (poradnie), ofiarom przemocy, samotnym matkom i kobietom doświadczającym przemocy (Ośrodek i Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Dom Samotnej Matki). Opiekujemy się również osobami chorymi w szeregu placówek medycznych, takich jak hospicja, ośrodki pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu oraz POZ.

Szczegółowe informacje dotyczące naszych placówek socjalnych znajdą Państwo poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z nimi! Osoby potrzebujące pomocy zapraszamy do kontaktu.

Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku

„Centrum Interwencji Kryzysowej „Dom Otwartych Serc” Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej wsparciem dla ofiar przemocy w rodzinie”Centrum Interwencji Kryzysowej „Dom Otwartych Serc” Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej...

Katolicki Ośrodek Duszpasterstwa Osób Specjalnej Troski

Głównym celem działalności Katolickiego Ośrodka Duszpasterstwa Osób Specjalnej Troski jest tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków do prawidłowego rozwoju oraz zaspokajania potrzeb związanych z poczuciem sprawstwa, samorealizacją i...

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Mińsku Mazowieckim przeznaczony jest dla 30 osób niepełnosprawnych, które w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności posiadają wskazania do udziału w warsztatach...

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim

Środowiskowy Dom Samopomocy ŚDS jest ośrodkiem prowadzonym przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej od lipca 2003r. Jest to jedyna taka placówka przeznaczona dla osób dorosłych chorych psychicznie mieszkających na terenie powiatu mińskiego.Głównym celem ŚDS jest...

Zespół Placówek Charytatywnych

Zespół Placówek Charytatywnych Caritas Diecezji Warszawsko-PraskiejJadłodajnia dla Ubogich im. św. Brata Alberta Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej wraz z Łaźnią i Ogrzewalnią.ul.Grochowska 111/113, 04-184 Warszawa.Jadłodajnia:Czynna 5 dni w tygodniu od...

Schronisko Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Schronisko Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiejul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20A, 05-120 Legionowotel. 22 793 03 88e-mail:  kwesolowski@caritas.plSchronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (z terenu Gminy Miejskiej Legionowo)Schronisko zapewnia całodobowy pobyt i...

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim       Zadaniem Ośrodka Interwencji  Kryzysowej jest udzielanie pomocy, wsparcia czasowego schronienia osobom znajdującym się sytuacji kryzysowej związanej z przemocą w rodzinie. Zadanie to realizowane...

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”