Placówki socjalne Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Placówki socjalne

Nasze zaangażowanie w pomoc potrzebującym jest uwidocznione poprzez działalność różnorodnych placówek socjalnych, które prowadzimy. Dzięki nim osoby, które zmagają się z różnorodnymi problemami, mogą znaleźć wsparcie oraz wyjść na prostą. Dla nich Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej stworzyła różnorodne placówki dedykowane dzieciom i młodzieży (świetlice i kluby, punkt przedszkolny), seniorom (Domy Dziennego Pobytu), osobom bezdomnym (jadłodajnia, łaźnie, ogrzewalnia, schronisko), rodzinom (poradnie), ofiarom przemocy, samotnym matkom i kobietom doświadczającym przemocy (Ośrodek i Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Dom Samotnej Matki). Opiekujemy się również osobami chorymi w szeregu placówek medycznych, takich jak hospicja, ośrodki pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu oraz POZ.
Szczegółowe informacje dotyczące naszych placówek socjalnych znajdą Państwo poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z nimi! Osoby potrzebujące pomocy zapraszamy do kontaktu.

Zespół Placówek Charytatywnych

Zespół Placówek Charytatywnych Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej Jadłodajnia dla Ubogich im. św. Brata Alberta Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej wraz z Łaźnią i Ogrzewalnią. ul.Grochowska 111/113, 04-184 Warszawa. Jadłodajnia: Czynna 5 dni w tygodniu od...

Legionowskie Centrum Charytatywno-Opiekuńcze

LEGIONOWSKIE CENTRUM CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZE CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20/22,    05 – 120 Legionowotel. 22 793 03 88 SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZNSchronisko zapewnia całodobowy pobyt i...

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim

OŚRODEK INTERWENCJ KRYZYSOWEJ MIŃSK MAZOWIECKI        Zadaniem Ośrodka Interwencji  Kryzysowej jest udzielanie pomocy, wsparcia czasowego schronienia osobom znajdującym się sytuacji kryzysowej związanej z przemocą w rodzinie....

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”