Świętowanie w Domu Dziennego Pobytu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej im. Krystyny i Wiktora Powalskich w Warszawie-Falenicy miało trzy ważne punkty. Pierwszym była wizyta św. Mikołaja w Dniu jego wspomnienia 6 grudnia....