Realizacja projektu: 2020-01-01 – 2022-12-31
Współfinansowanie: Zarząd Powiatu Otwockiego
Wsparcie osób dotkniętych problemem przemocy, osób doświadczających różnorakich sytuacji kryzysowych, takich jak bezdomność, uzależnienia, utrata pracy