Ogromne podziękowania dla osób, które wspierają finansowo Centrum Interwencji Kryzysowej. W szczególny sposób DZIĘKUJEMY Panom Wojciechowi B. oraz Józefowi wraz z całą Ekipą z Chicago, działającą pod sztandarem Maryi. 🙂 Dzięki Wam wymieniliśmy bramę i możemy zapewnić...