Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (świadczenia bezpłatne dla osób ubezpieczonych)

W ramach poradni świadczone są usługi lecznicze, pielęgnacyjne i opiekuńcze przez lekarzy internistów, medycyny rodzinnej, pediatrów, pielęgniarki i położne.

Świadczenia POZ udzielane są ubezpieczonym (dorosłym i dzieciom), którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru.

Placówki POZ działają od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Porady udzielane są w ambulatorium lub – w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi – w trakcie wizyt domowych zgodnie z harmonogramem pracy poradni.

Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

 

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – poradnia ginekologiczno- położnicza W ramach poradni udzielane są świadczenia przez lekarza ginekologa kobietom ubezpieczonym , prowadzenie ciąży, wykonywane są badania cytologiczne w ramach programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

ul. Grzybowa 1, 04-498 Warszawa-Rembertów

kierownik- Elżbieta Marcińczyk tel. 22 612 94 29  nzoz.rembertow@caritas.pl 

Obowiązują wcześniejsze zapisy