W dniach 06-19.07.2019 r. dzieci i młodzieży z Parafii pw. św. Hieronima w Starej Miłośnie uczestniczyły w koloniach letnich w Pięknej Górze k/Giżycka. Organizatorem kolonii była Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Kierownikiem 46 osobowej grupy uczestników została p. Anna Wojenka. Opiekę nad nimi sprawowali wychowawcy: p. Agnieszka Rowicka, p. Katarzyna Tazbir, p. Marek Barański oraz p. Marcin Wojenka. Troskę duchową sprawował ks. Dariusz Marczak – proboszcz. Parafii św. Hieronima.

Głównym celem kolonii parafialnych było spotkanie z Panem Bogiem w przyrodzie poprzez zwiedzanie kolejnych krain naszej Ojczyzny, w tym roku okolic Giżycka oraz integracja uczestników.
Koloniści mieli czas na poznawanie przyrody półwyspu na którym znajduje się miejscowość Piękna Góra, rozwijanie talentów, zawiązywanie nowych przyjaźni poprzez zabawę i wspólnie spędzony czas. Nie zabrakło na koloniach czasu na spotkanie z Panem Bogiem w modlitwie i Eucharystii.
 

Wyjazd kolonijny współfinansowany ze środków Biura Edukacji m. st. Warszawy