Wsparcie modlitewne

rozaniec

Prosimy o wsparcie modlitwą.

Bez Bożego błogosławieństwa nasze czynności nie będą niosły oczekiwanej pomocy.

To dzięki modlitwie otrzymujemy zachętę, aby oddawać siebie bliźnim.

PSALM 127
Pomyślność pochodzi od Boga

127

1Jeżeli Pan domu nie zbuduje,
na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.
Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże,
strażnik czuwa daremnie.
Daremnym jest dla was
wstawać przed świtem,
wysiadywać do późna –
dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko;
tyle daje On i we śnie tym, których miłuje.

Działalność Caritas możliwa jest w przeważającej mierze dzięki darom i ofiarom składanym przez ludzi dobrej woli – osoby, które dzieląc się swoim wdowim groszem, „idą przez życie innym dobrze czyniąc”.

W intencji darczyńców, w każdą ostatnią sobotę miesiąca, w kaplicy Caritas przy ul. Kawęczyńskiej 49 o godz.8:00 sprawowana jest Msza Święta.

W sposób szczególny
chcemy podziękować firmom, dzięki których systematycznej pomocy możemy realizować nasze zadania statutowe

Wsparcie rzeczowe

Orzeczenie Sądu Administracyjnego dotyczące darowizn

14 marca 2005 Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie wyjaśnił dotychczasowe nieporozumienia dotyczące darowizn. Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą nadal można odliczać od dochodu w pełnej wysokości, bez względu na wysokość dochodów darczyńcy.

Zgodnie z nowymi zarządzeniami wszyscy darczyńcy korzystający z ulgi podatkowej muszą szczegółowo informować Urząd Podatkowy o obdarowanych.
Z kolei fundacje i stowarzyszenia muszą informować opinię publiczną o darczyńcach i rozmiarach ich hojności. Dotyczy to jednak tylko osób prawnych.

Aby skorzystać z odliczenia muszą być spełnione dwa warunki:
a.    kościelna osoba prawna musi przedstawić darczyńcy pokwitowanie odbioru, oraz
b.    w ciągu dwóch lat od przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.

Umowa darowizny musi być dla celów dowodowych sporządzona na piśmie i podpisana zarówno przez darczyńcę, jak i księdza dyrektora obdarowanej instytucji.

W umowie darowizny należy dokładnie opisać cele, na jakie darowizna będzie spożytkowana.

Wsparcie pieniężne i gotówkowe

Wpłata gotówkowa

monety

 

Wpłaty gotówkowe można dokonywać w biurze Caritas przy ul. Kawęczyńskiej 49 w godzinach 9:00 do 15;00. Przerwa w godzinach 12:00 do 12:30

Klasyczny przelew papierowy

sprawozdanie

 

Klasyczny przelew bankowy

 

Prosimy o dokonanie wpłaty na nasze konto bankowe

93 1240 6074 1111 0000 4992 4664

w Banku PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie

tytuł przelewu : darowizna na cele społeczne

Przelew bankowy online

 

 

Cel darowizny:

 

Imię:

Nazwisko:

e-mail:

Aby otrzymać

podziękowanie

proszę wypełnić poniższy formularz

imię i nazwisko

miejscowość

kod pocztowy

ulica

numer domu

numer mieszkania

adres mailowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji podziękowania

 Wsparcie osobowe

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do zaangażowania się w różnorodne formy pomocy bliźnim.

Ty także możesz zostać wolontariuszem

i_ZLOT_skc.indd

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”