Biuro: 
03-775 Warszawa  ul. Kawęczyńska 49

NIP: 113 107 98 18   REGON: 040013098   KRS: 0000223182

tel.:(22 )   619 44 76;    Fax: (22)   818 51 67

Zapraszamy w godzinach 9.00 -12.00 oraz 12.30 – 15.00

E-mail: warszawa-praga@caritas.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

E-mail: iod.cdwp@caritas.pl

Informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Konto “Dar Serca”:
PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie  nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664

Konto podstawowe:
PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie   nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023

Konto “Skrzydła”

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439

 

 

 

 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”