O Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Diecezja Warszawsko- Praska

Diecezja Warszawsko- Praska

Diecezja Warszawsko-Praska powstała 25 marca 1992 na mocy bulli papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus reorganizującej Diecezje i Prowincje w Polsce. Pierwszym Ordynariuszem nowej Diecezji został  ks. bp Kazimierz Romaniuk, obecnie funkcję tę pełni ks. abp...

Caritas DWP na Pradze

Caritas DWP na Pradze

Kościół od samego początku w sposób szczególny pochyla się nad ubogimi, realizując testament Chrystusa: „Wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). W tej pomocy najbardziej potrzebującym Caritas Diecezji...

Patron Caritas DWP

Patron Caritas DWP

Św. Brat Albert Chmielowski Adam Hilary Bernard Chmielowski urodził się w Igołomii, (wówczas powiat miechowski), jako najstarszy syn Józefy Borzysławskiej i Wojciecha Chmielowskiego, później naczelnika carskiej komory celnej w Szczypiornie pod Kaliszem. Był pierwszym...

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

  Biuro:  03-775 Warszawa  ul. Kawęczyńska 49 NIP: 113 107 98 18   REGON: 040013098   KRS: 0000223182 tel.:(22 )   619 44 76;    Fax: (22)   818 51 67, E-mail: warszawa-praga@caritas.pl...

Cel i statut Caritas DWP

Cel i statut Caritas DWP

CEL NASZEJ PRACY /wyciąg ze statutu/ II. Cele i zadania § 4 Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby...

Sprawozdania Caritas DWP

Sprawozdania Caritas DWP

Zgodnie z art. 23 ust 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pożytku publicznego są zobowiązanie dokonać zamieszczenia zatwierdzonych sprawozdań  w terminie do 15 lipca  roku następnego.  Sprawozdania...

Cel i statut Caritas DWP

Historia Caritas DWP

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej została powołana dekretem 4 maja 1992 r. przez Biskupa Kazimierza Romaniuka, pierwszego ordynariusza nowopowstałej diecezji. Powstanie Caritas na Pradze było odpowiedzią na wieloraką ludzką biedę, tak bardzo widoczną w tej części...