Strona główna / o nas

1 %

W związku z wprowadzeniem zmianą sposobu rozliczania podatku dochodowego i wprowadzeniem od 15 lutego 2019 r. usługi e-PIT Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przedstawia podstawowe informacje, którą pomogą w przekazaniu 1% podatku dochodowego na rzecz naszej... czytaj dalej

Diecezja Warszawsko- Praska

Diecezja Warszawsko-Praska powstała 25 marca 1992 na mocy bulli papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus reorganizującej Diecezje i Prowincje w Polsce. Pierwszym Ordynariuszem nowej Diecezji został  ks. bp Kazimierz Romaniuk, obecnie funkcję tę pełni ks. abp... czytaj dalej

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Kościół od samego początku w sposób szczególny pochyla się nad ubogimi, realizując testament Chrystusa: „Wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). W tej pomocy najbardziej potrzebującym Caritas Diecezji... czytaj dalej

Patron Caritas DWP

Św. Brat Albert Chmielowski Adam Hilary Bernard Chmielowski urodził się w Igołomii, (wówczas powiat miechowski), jako najstarszy syn Józefy Borzysławskiej i Wojciecha Chmielowskiego, później naczelnika carskiej komory celnej w Szczypiornie pod Kaliszem. Był pierwszym... czytaj dalej

Dane kontaktowe

  Biuro: 03-775 Warszawa  ul. Kawęczyńska 49 NIP: 113 107 98 18   REGON: 040013098   KRS: 0000223182 tel.:(22 )   619 44 76;    Fax: (22)   818 51 67 Zapraszamy w godzinach 9.00 -12.00 oraz 12.30 – 15.00 E-mail: warszawa-praga@caritas.pl Inspektor Ochrony Danych... czytaj dalej

Cel i statut Caritas DWP

CEL NASZEJ PRACY /wyciąg ze statutu/ II. Cele i zadania § 4 Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby... czytaj dalej

Sprawozdania Caritas DWP

Zgodnie z art. 23 ust 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pożytku publicznego są zobowiązanie dokonać zamieszczenia zatwierdzonych sprawozdań  w terminie do 15 lipca  roku następnego.  Sprawozdania Caritas Diecezji Warszawsko-... czytaj dalej

Historia Caritas DWP

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej została powołana dekretem 4 maja 1992 r. przez Biskupa Kazimierza Romaniuka, pierwszego ordynariusza nowopowstałej diecezji. Powstanie Caritas na Pradze było odpowiedzią na wieloraką ludzką biedę, tak bardzo widoczną w tej części... czytaj dalej

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”