Przebieg choroby nowotworowej w zależności od stadium wygląda różnie i objawia się różnorakimi dolegliwościami oraz trudnościami. Przy zaawansowanym stadium choroby, pacjent, poza bólem, mierzy się m.in. ze zmęczeniem zarówno fizycznym, jak i poznawczo-emocjonalnym, szczególnie w przypadku zespołu wyniszczenia nowotworowego. Opieka paliatywna nad chorym z takimi objawami ma na celu więc zapewnienie wsparcia psychologicznego, jak i zastosowania farmakoterapii, to jest m.in. wyrównaniu odwracalnych przyczyn zmęczenia, uśmierzeniu bólu czy leczeniu innych objawów somatycznych jak na przykład duszności. Dodatkowo, w przypadku wystąpienia wyniszczenia nowotworowego, czyli tzw. kacheksji wdraża się kroki mające na celu odwrócenie procesu utraty masy ciała, utrzymanie jej albo kontrolę objawów, które powoduje wyniszczenie. 

Interdyscyplinarne podejście do pacjenta z chorobą nowotworową

Celem opieki paliatywnej jest możliwie maksymalne podwyższenie jakości życia pacjenta. W związku z tym w celu uśmierzenia bólu i odwróceniu skutków choroby nowotworowej, działania paliatywne skupiają się na ograniczeniu jej nieprzyjemnych objawów, najczęściej ze strony układu oddechowego, kostno-stawowego czy pokarmowego, ale również problemy skórne czy psychiatryczne. Dlatego też poradnia medycyny paliatywnej także w przypadku pacjentów z chorobami nowotworowymi skupia działania interdyscyplinarne, które łączą pracę lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty oraz psychologa. Każde z nich zajmuje ważne miejsce w procesie opieki nad pacjentem w zaawansowanym stadium choroby, by zminimalizować objawy, które wywołuje na różnych płaszczyznach funkcjonowania. 

za: Tomasz Dzierżanowski Fragment książki pt. „Opieka paliatywna. Poradnik dla lekarzy i pielęgniarek rodzinnych oraz rodzin pacjentów” pod red.: Krajewska-Kułak E., Dzierżanowski T., Krzyżanowski D., Cybulski M. Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2018, dostępnej w księgarni: https://ksiegarnia.difin.pl.

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”