Nowotwór jest chorobą wyniszczającą, mającą negatywny wpływ zarówno na ciało, jak i psychikę chorego. Poza zasadniczym leczeniem podejmuje się szereg działań, mających na celu możliwie najbardziej polepszyć jakość życia chorego. W zależności od stadium choroby, pacjent wymaga różnej opieki, jak również różnego rodzaju diety. Wyniszczenie nowotworowe dzieli się na stadia: prekacheksji, kacheksję oraz kacheksję uporczywą. Prekacheksja jest początkowym stadium utraty masy ciała. Mówi się, że u chorego zdiagnozowano prekacheksję, gdy w ciągu 3 miesięcy utracił 5% początkowej masy ciała. Następnym stadium jest kacheksja, będąca dosłownie wyniszczeniem organizmu. W zależności od stadium należy wdrożyć odmienne strategie żywieniowe u pacjenta. 

Żywienie pacjentów chorych na nowotwór 

Jeśli pacjent, znajdujący się pod opieką paliatywną wszedł w fazę prekacheksji nadrzędnym zadaniem jest odwrócenie procesu utraty masy ciała. Należy więc podawać mu posiłki często lecz mniejsze, w zależności od tego, jak szybko się on męczy. Powinny one być bogate w białka oraz kwasy wielonienasycone. Warto by były zbilansowane gotowymi preparatami płynnymi oraz z dodatkami immunomodulacyjnymi. 

W przypadku, gdy stadium wyniszczenia jest wyższe i mowa o kacheksji, nie należy zmuszać pacjenta do jedzenia. Dietę powinno się konstruować w sposób zbliżony do tej stosowanej przy prekacheksji, jednak z rezerwą zrozumienia dla stanu chorego, nie powinno się namawiać go do spożywania posiłków, których nie ma siły spożyć. Jeśli zaś mowa o kacheksji uporczywej, będącej ostatnim ze stadium wyniszczenia organizmu chorego, wszelkie działania powinny być ograniczone do porcji potrzebnej do zaspokojenia głodu i pragnienia pacjenta. Ilość przyjmowanego pokarmu i płynów powinna być dostosowywana do możliwości pacjenta. W tej fazie bowiem głównym celem kadry medycznej jest kontrola objawów spowodowana wycieńczeniem chorobowym. 

za:  Tomasz Dzierżanowski Fragment książki pt. „Opieka paliatywna. Poradnik dla lekarzy i pielęgniarek rodzinnych oraz rodzin pacjentów” pod red.: Krajewska-Kułak E., Dzierżanowski T., Krzyżanowski D., Cybulski M. Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2018, dostępnej w księgarni: https://ksiegarnia.difin.pl.

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”