Przydatne linki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie:
https://wolomin.naszepcpr.pl/

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce:
https://poik-zielonka.pl/

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce:
https://www.pppzielonka.pl/

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie:
https://wolomin.praca.gov.pl/

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę:
https://fdds.pl/

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA: https://www.niebieskalinia.pl/

Centrum Praw Kobiet
https://cpk.org.pl/

Narodowe Centrum Ojcostwa
http://www.prawaojca.org.pl/

Centralne Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca i Dziecka
http://www.csopoid.pl/

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie:
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-pomocy-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie

Baza Ośrodków Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Funduszu Sprawiedliwości https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy

Stop Depresji – telefon zaufania:
https://stopdepresji.pl/

Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji:
https://depresja.org/gdzie-szukac-pomocy/

Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży:
https://116111.pl/

 


 

Wołomin Stare 165x200

 

Projekt „Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przygotowaniu się do życia – prowadzenie Domu Samotnej Matki” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy (nr 646.2022 zawartej 28 grudnia 2022 r.)

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”