Rodzinna Kepa

Gala Front5 grudnia, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, odbyła się Gala Wolontariatu, podczas której abp Henryk Hoser wręczył nagrody i wyróżnienia najbardziej zasłużonym wolontariuszom diecezji warszawsko-praskiej.

Gala, zorganizowana w ramach projektu „Wolontariat łączy pokolenia” w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2, zgromadziła około 100 gości, wśród których było ponad 60 wolontariuszy nominowanych przez proboszczów, dyrektorów szkół i kierowników placówek. Wśród gości honorowych był również  ks. abp Henryk Hoser, oraz członkowie Kapituły: Przewodnicząca – dyrektor OPS Warszawa-Wawer Renata Staruch, kanclerz Kurii DWP ks. prał. Wojciech Lipka, dyrektor Radia Warszawa ks. Grzegorz Walkiewicz oraz Marta Walasik-Sałek z Caritas Polska.

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem  ks. dr Zbigniewa Sobolewskiego, sekretarza Caritas Polska, który mówiąc o roli wolontariatu w życiu społecznym podkreślił jego wartość jako ogniwa, które łączy wszystkie pokolenia. W części artystycznej przewidziano coś zarówno dla młodszych, jak i starszych, chociaż jeśli chodzi o wiek, to wszystkich wolontariuszy zdecydowanie można zaliczyć do młodych duchem.

I tak na początek wystąpił zespół Full Power Spirit, który w nowoczesnej, hip-hopowej formule zawarł treści i piękne i ponadczasowe, trafiające swym przesłaniem do każdego odbiorcy, któremu bliskie są wartości „Bóg, honor, ojczyzna”. Bardziej subtelnej uczty kulturalnej można było doświadczyć podczas wspaniałego występu chóru kameralnego „Cantus Nobilis” pod dyrygenturą Barbary Jasińskiej-Sroki.

Centralnym punktem spotkania było uroczyste wręczenie nagród „Skrzydła Anioła”, wyróżnień oraz podziękowań wszystkim nominowanym wolontariuszom. Wśród braw, wzruszeń i gratulacji na scenie wystąpili wszyscy uhonorowani przez nominację wolontariusz według poszczególnych kategorii.

Laureatami nagrody „Skrzydła Anioła” zostali:

Państwo Mirosława  i  Adam Serwińscy (kategoria PZC Seniorzy)
Piotr Głażewski (PZC Juniorzy)
Maria Szumowska (Szkolne Koło Caritas – opiekun SKC
Dominik Gaładyk (Szkolne Koło Caritas – uczeń)
Elżbieta Trendota Mikuła (Wolontariat indywidualny – Senior)
Renata Bakuła   (Wolontariat indywidualny – Junior)

Wyróżnienia otrzymali:

Bronisława Szczucka (PZC Seniorzy)
Mirosława Piotrowska (PZC Seniorzy)
Stanisława Karczmarczyk (PZC Seniorzy)
Agnieszka Łączyńska (PZC Juniorzy)
Elżbieta Wiącek (PZC Juniorzy)
Szkolne Koło Caritas – zespół Szkół nr 114, a poprzednio Gimnazjum nr 103 w  Międzylesiu (kategoria Szkolne Koła Caritas)
Mariola Wojewoda (Szkolne Koła Caritas – opiekun)
Anna Skorupa (Szkolne Koła Caritas – opiekun)
Janina Zofia Zaremba (Wolontariat indywidualny)

Nagrody specjalne otrzymali:
Lech Rozenek (nagroda pośmiertna)
Hanna Biłowicka (nagroda dyrektora Caritas)

(pełny protokół wraz z uzasadnieniami TUTAJ)

W swoim słowie wieńczącym uhonorowanie nagrodzonych abp Hoser podkreślił znaczenie odniesienia pracy charytatywnej do Stwórcy. Wolontariat oparty na wierze daje możliwość odkrycia wartości drugiego człowieka dla którego pracujemy. Hierarcha tłumaczył również, że wolontariat jest niezwykłą okazją do wzrastania w człowieczeństwie, swoistą szkołą stawania się pełniejszym człowiekiem.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, podczas którego przybyli wolontariusze mieli okazję do wymiany doświadczeń w swej pracy. Była to też okazja do prawdziwej radości z bycia razem, bycia wspólnotą różnych pokoleń, które łączy wspólna misja niesienia pomocy bliźnim.

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”