Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej zachęca do nabycia świec.
Całkowity dochód jest przeznaczony na wsparcie osób starszych.

 

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej prowadzi placówki wsparcia dziennego dla osób starszych:
Dom Dziennego Pobytu w Mińsku Mazowieckim oraz Dom Dziennego Pobytu w Falenicy.
Realizowane są także projekty we współpracy urzędami miast i gmin:
Seniorzy Wiele Warci, Bardziej być niż mieć, Lepszy byt – Lepsze jutro.

caritas dla seniorow 135x200 - Świece Wielkanocne

Zapewniamy podnoszenie sprawności i aktywności poprzez uczestnictwo w:
– zajęciach terapeutycznych do wyboru: plastycznych, rękodzieła, witrażu,  teatralnych, muzycznych,
– zajęciach ruchowych: gimnastyka,  rehabilitacja,
– zajęciach komputerowych,
– wycieczkach, wykładach, spotkaniach okolicznościowych, kulturalnych.
– zajęciach językowych.

 

Aby zamówić można przyjść lub zadzwonić:

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa
tel.: +48 (22) 619 44 76

 

Bardziej być niż mieć

Lepszy byt – Lepsze jutro

  

 

 

 

 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”