Program Rodzina Rodzinie to największy program pomocy zagranicznej w historii Caritas Polska oraz największy program pomocy humanitarnej w historii Polski, w wyjątkowy sposób łączący pomoc doraźną z wczesnym wspomaganiem wychodzenia z kryzysu humanitarnego. Jest on odpowiedzią na dramatyczną sytuację rodzin poszkodowanych w konfliktach zbrojnych. Został uruchomiony w październiku 2016 roku i od tego czasu dzięki dobremu sercu i ofiarności Polaków, w pierwszych trzech latach działania, potrzebującym rodzinom przekazano ponad 52 miliony złotych, a kolejne 4 miliony złotych zostały przeznaczone na wsparcie dla przedsiębiorców.

KOMU POMAGASZ?

RODZINOM W SYRII

Wojna w Syrii zamieniła w piekło życie ponad 23 milionów Syryjczyków. Połowa z nich w poszukiwaniu bezpieczeństwa, musiała uciekać ze swoich domów. Co trzecie gospodarstwo domowe jest zadłużone. W wyniku wojny rodziny tracą bliskich, żyją w ciągłym napięciu i strachu. Bezrobocie sięga ponad 55% społeczeństwa, a w ubóstwie żyje 84% mieszkańców Syrii. Co więcej, Aleppo jest jednym z najbardziej zniszczonych miast w Syrii.

RODZINOM W STREFIE GAZY

W Stefie Gazy mieszka niemal 2 miliony ludzi w warunkach pogarszających się stale ze względu na wieloletni konflikt. Przez ostatnie 15 lat mieszkańcy Gazy doświadczyli 4 wojen oraz stałej blokady przepływu dóbr. Ciężko w Gazie o pracę, a czysta woda jest luksusem. Liczba rdzennych chrześcijan spadła do nieco ponad 800 osób! W ramach programu Rodzina Rodzinie od stycznia 2020 docieramy z pomocą do 100 rodzin w Strefie Gazy.

MIKROPRZEDSIĘBIORCOM

Od maja 2018 roku do programu Rodzina Rodzinie wprowadzono nowy moduł wsparcia drobnych przedsiębiorców w zniszczonym przez wojnę Aleppo. Dzięki środkom finansowym od polskich darczyńców, ponad 300 przedsiębiorców wróciło do zawodu. Otwarto zakłady krawieckie, sklepy spożywcze, małe restauracje uliczne i warsztaty rzemieślnicze, a na ulice wyjechały kolejne taksówki.

Program ma zapewnić realizację podstawowych potrzeb m.in. wyżywienie, leki, ubrania, opłaty za mieszkanie. Moduł wsparcia mikroprzedsiębiorców pomaga rodzinom zdolnym do pracy uniezależnić się od pomocy humanitarnej. Mamy też nadzieję, że zwłaszcza młodzi ludzie odzyskają nadzieję na lepszą przyszłość w ich domu, widząc że ich los nie jest obojętny dla innych ludzi dobrej woli.

JAK MOŻESZ POMÓC?

Osoby indywidualne, rodziny, stowarzyszenia, wspólnoty, parafie czy jakiekolwiek inne środowisko – może wesprzeć rodziny syryjskie, mieszkańców Strefy Gazy bądź mikroprzedsiębiorcę za pośrednictwem strony internetowej www.rodzinarodzinie.caritas.pl. Tu należy wypełnić deklarację.

Od połowy grudnia 2019 r. wsparcie w ramach programu Rodzina Rodzinie, przybiera dwie formy do wyboru:

· Patronat roczny – 12-miesięczne wpłaty w wysokości wybranej przez Darczyńcę.
· Gest Solidarności – jednorazowa wpłata w dowolnej wysokości.

ZOSTAŃ LOKALNYM KOORDYNATOREM PROGRAMU Rodzina Rodzinie

Jeśli chcesz pójść krok dalej, zaangażować się lokalnie, przeżyć niesamowitą przygodę i poznać fantastycznych ludzi – odezwij się do nas, a my podpowiemy Ci, co dalej! To naprawdę proste!

POZNAJ HISTORIE WSPIERANYCH RODZIN Na naszym blogu  możesz poznać historie beneficjentów programu oraz dowiedzieć się więcej o obecnej sytuacji w Syrii i Strefie Gazy. Tu uzyskasz także informacje o innych projektach prowadzonych przez Caritas Polska na Bliskim Wschodzie.

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”