Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej we współpracy z Departamentem Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej realizuje projekt nr DWR/PPR 2021/077/3 zatytułowany „Zwiększenie dostępności systemu ochrony zdrowia oraz poprawa jakości opieki zdrowotnej i społecznej w dziedzinie zdrowia psychicznego”, w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2021 r.

Działanie to ma charakter międzynarodowego specjalistycznego szkolenia ekspertów w obszarze zdrowia psychicznego pracujących na Ukrainie. Zakłada ono realizację zajęć dydaktycznych w zakresie interwencji kryzysowej, psychopatologii, psychoterapii uzależnień oraz składanie wizyt studyjnych w placówkach systemu lecznictwa psychiatrycznego w Polsce przez uczestników szkolenia.
Działaniem objętych jest 40 specjalistów z Ukrainy w ramach 2 zorganizowanych grup: z Żytomierza oraz z Mikołajewa.
Czas realizacji zadania: 01.09.2021-31.12.2023.
Wartość projektu w poszczególnych latach realizacji zadania wynosi:
Moduł nr 1: 478 152,00 PLN;
Moduł nr 2: 664 440,00 PLN;
Moduł nr 3: 693 240,00 PLN.
Łącznie w trakcie 3 lat trwałości projektu: 1 835 832,00 PLN

Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

www.gov.pl/polskapomoc

Logotyp Polski   Zgodny Z Księgą Znaku 300x243

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”