Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim poszukujemy pracowników: fizjoterapeuty, psychologa oraz instruktorów terapii zajęciowej.

Instruktor terapii zajęciowej powinien posiadać minimum wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności lub wyższe z zakresu pedagogiki terapeutycznej, terapii zajęciowej lub inne umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku. Pracownicy powinni posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

CV prosimy kierować na adres: sds.ndm@caritas.pl

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”