Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej bardzo serdecznie dziękuje

Fundacji Orlen

za wsparcie Ośrodka Charytatywno-Opiekuńczego i Domu Samotnej Matki Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Urlach w postaci dotacji na zakup paliwa opałowego na okres grzewczy 2020/21.

 

Przyznana dotacja świadczy o głębokich pokładach wrażliwości społecznej i dobroci Darczyńcy.

 

 

Obraz  Damian Sochacki 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”