Siódmego listopada 2022 roku Pierwsza Dama Rzeczpospolitej, Pani Agata Kornhauser-Duda gościła w ośrodku charytatywno-opiekuńczym Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Urlach.

Celem wizyty było spotkanie Pani Prezydentowej z uczestnikami projektu Pomoc Rozwojowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Działania wojenne na wschodniej Ukrainie niosą ze sobą realne zagrożenie utraty życia  i zdrowia, zagrożenie utraty bezpiecznego miejsca i zorganizowanego życia (utrata domu, pracy, otoczenia społecznego), ekspozycje na stres traumatyczny.  Generują sytuacje głębokiego kryzysu, który dotyka zarówno osoby bezpośrednio na te sytuacje narażone jak i ich rodziny. Brak poczucia bezpieczeństwa i wpływu na swoje życie (poczucie kontroli i sprawstwa) jak i narastające poczucie zagrożenia, bezradności i niemożności zmiany skutkuje wzrostem zachowań niepożądanych, niosących zagrożenie samobójstwem, czy przemoc w rodzinie. Wychodząc na przeciw tym problemom Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej w ramach programu  Polskiej Pomocy finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Polsce obejmuje 3-letnim programem szkoleniowym grupę 40 pracowników różnych placówek terapeutyczno- leczniczych na Ukrainie. 

Działanie obejmuje przeprowadzenie kompleksowego szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej w oparciu o zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i aktualny stan wiedzy naukowej i praktyki klinicznej.

foto: Krzysztof Wesołowski

 
Polska Pomoc 72

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”