W związku z ogólnoświatową pandemią Covid-19 i braku możliwości bezpośredniego korzystania z usług świadczonych przez placówkę uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie, podczas czasowych lockdownów były przygotowywane materiały do pracy zdalnej oraz paczki żywnościowe z zasobów głównego magazynu żywości Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.


Powiat Wołomin 196x300

 

Projekt „Prowadzenie Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Radzyminie” finansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy nr 530.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”