Projekt „Bardziej być niż  mieć”

W ciągu minionego roku grono seniorów realizowało projekt pt. ,, Bardziej być niż mieć ‘’ w ramach działalności Domu Dziennego Pobytu przy ul. Starczewskiej 8 w Warszawie. Inicjatywa ta objęła czas poświęcony na przygotowania, a jej dopełnieniem było przedstawienie spektaklu pt. ,,Myśląc Ojczyzna ‘’ opartego na poemacie Karola Wojtyły przez uczestników projektu tej jesieni, w aż sześciu zaprzyjaźnionych placówkach, czego pamiątkę załączamy na poniższych zdjęciach.

Premiera spektaklu odbyła się 19 października 2019 roku w Wawerskim Centrum Kultury Falenica w Falenicy, a pozostałe  miejsca gdzie wystąpili seniorzy w przestawieniu „Myśląc Ojczyzna” to:
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,, Chata z pomysłami ‘’ w Warszawie,
Dom Opieki św. Alberta w Warszawie,
Dom Opieki ,, Józefina ‘’ w Józefowie,
Dzienny Dom ,, Senior + ‘’ w Woli Karczewskiej,
oraz Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD HELENÓW w Warszawie.

Seniorzy pragnęli w ten sposób nie tylko upamiętnić 40 rocznicę Pierwszej Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski, ale również podzielić się doświadczeniem i radością, jakie niosą ze sobą spotkania międzypokoleniowe i integracyjne. Realizacja projektu ,, Bardziej być niż mieć ‘’ przyczyniła się do umilenia czasu zarówno uczestnikom, organizatorom jak i późniejszym odbiorcom, była też kolejnym krokiem w stronę promowania aktywności społecznej seniorów.

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”