Dzięki projektowi finansowanemu przez Miasto Stołeczne Warszawa, zostało wzmocnione bezpieczeństwo beneficjentów Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Placówki objęte w/w działaniem to:
 1. Łaźnia mobilna dla osób w kryzysie bezdomności – obecnie usytuowana przy ul. Żwirki i Wigury 34. 2. Jadłodajnia dla ubogich im. św. Brata Alberta przy ul. Grochowskiej 111/113.
 2. Łaźnia stacjonarną dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Grochowskiej 111/113.
 3. Ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Grochowskiej 111/113
 4. Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ul. Starczewskiej 8.
 5. Saskie Centrum Rodziny przy ul. Francuskiej 34.

 

W ramach projektu zrealizowano zakup:
 1. Ozonatora generatora ozonu – 6 szt.
 2. Lampy UVC wirusobójczej do dezynfekcji – 6 szt.
 3. Stojącej automatycznej stacji do dezynfekcji rąk – 6 szt.
 4. Naściennego automatycznego dozownika do płynu dezynfekcyjnego – 6 szt.
 5. Automatycznych koszy na śmieci stal higieniczny po 2 szt. x 6 placówek pomocowych – 12 szt.
 6. Płynów do dezynfekcji rąk i do dozowników 5l po 3 szt x 6 placówek -18 szt.
 7. ARMEXU 200 – Ditlenku chloru 200 ppm (5 kg) do dezynfekcji powierzchni i powietrza po 3 szt x 6 placówek -18 szt.
 8. Przyłbic ochronnych – 55 szt.
 9. Maseczek na twarz typu FFP1 – 55 szt.
 10. Termometrów bezdotykowych – po 2 szt x 6 placówek – 12 szt.
 11. Rękawiczek nitrylowych jednorazowych dla 6 placówek.
 12. Maseczek na twarz jednorazowych dla personelu i podopiecznych dla 6 placówek.
 13. Podajników ręczników papierowych dla 6 placówek po 2 szt – 12 szt.

Podjęte działania, uwzględniając nowe zjawisko jakim jest pandemia COVID-19 – służyły i nadal będą służyć bezpośrednio pracownikom, wolontariuszom i beneficjentom 6 placówek pomocowych Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej działających na terenie m.st. Warszawy.

Placówki te świadczą usługi na rzecz m. in. osób w kryzysie bezdomności, współuzależnionych, seniorów, ubogich, rodzin, matek z dziećmi doświadczających przemocy itd.

Dziękujemy!

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”