Wirtualna Choinka w 100 słowach  
Celem akcji Wirtualna Choinka jest pomoc osobom najuboższym z rodzin województwa mazowieckiego. Polega na trzech działaniach:
  • ogrzanie serc – przez zakup prezentów dla dzieci i osób starszych
  • zbiórka żywności na Boże Narodzenie
  • ogrzanie domów – przez zakup opału na okres zimowy
Akcja odbywa się po raz jedenasty.  Jej efektem jest coroczna pomoc dla 3 tysięcy osób poprzez zakup ponad 2000 prezentów, sprzętu AGD i rozwiezienie ponad 100 ton opału.

 Podopiecznymi Wirtualnej Choinki są seniorzy, rodziny wielodzietne, dzieci, osoby samotne. Listę osób, do których kierowana jest pomoc, przekazują wolontariusze. Doskonale znają oni rodziny i ich sytuację materialną. Kiedy wolontariusze Wirtualnej Choinki wchodzą do domów osób obdarowanych, nierzadko zdarzają się sytuacje, że chcą tam wrócić i samemu dopomóc rodzinie wyjść z biedy.

Jak zostać Świętym Mikołajem

 Chętni do udzielenia pomocy znajdą na stronie internetowej http://www.wirtualnachoinka.pl informację o konkretnych potrzebach poszczególnych rodzin, dzieci i osób starszych. 
Każdy z nas może przygotować wybrany prezent i dostarczyć go do magazynu, skąd zostanie przekazany przez wolontariuszy do konkretnej rodziny.
 Można też podzielić się ciepłem, o czym mówiono również  w Teleexpressie

Chodzi o najważniejsze

 „W tej akcji nie chodzi tylko o prezent, ale o poczucie godności. Nie możemy i nie chcemy być obojętni na to, w jakich warunkach żyją rodziny blisko nas. Jeden nasz wolontariusz zobaczył tragiczne warunki mieszkaniowe i  brak środków na utrzymanie potrzebującej rodziny, którą odwiedził. Po rozmowie podjął decyzję, że musi coś natychmiast zrobić samemu. Znalazł szkolenie, które podniosło kwalifikacje ojca rodziny, a później załatwił mu pracę. Inny wolontariusz razem ze swoimi synami rozwoził węgiel do rodzin i wtedy zobaczył, że w jednej z nich brakowało butów. Po rozładowaniu węgla pojechali do sklepu i kupili potrzebne buty. Pomagając, równocześnie chcemy tym rodzinom przywrócić godność, taka jest nasza misja” – mówi Artur Kołaczek- pomysłodawca akcji. 

W tym roku

 Cel Wirtualnej Choinki najlepiej streszcza piosenka, którą dostaliśmy w prezencie od Arki Noego „ I ty możesz zostać Świętym Mikołajem” Tak jak w latach ubiegłych  chcemy kontynuować pomoc osobom potrzebującym i poszerzać krąg osób zaangażowanych w pomoc drugiemu człowiekowi.

W tym roku akcja trwa do 18 listopada do 18 grudnia 2021.

Organizator akcji

Grupa zapaleńców z Ruchu Światło – Życie Diecezji Warszawsko Praskiej  przy współpracy wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas oraz Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy dzięki stronie internetowej mogą włączyć się w pomoc.

Zapraszamy serdecznie na stronę  https://wirtualnachoinka.pl/cv, gdzie znajdziecie więcej informacji na temat Wirtualnej Choinki.

Kontakt:

Katarzyna Rudnicka – koordynator akcji „WirtualnaChoinka.pl”
tel. 501 373 533,
email: organizatorzy@wirtualnachoinka.pl

 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”