21 września, jak co roku Szkolne Kolo Caritas działające przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku zorganizowało Międzynarodowy Dzień Pokoju. Konkurs plastyczny, minuta dla pokoju, zdobienie ogrodzenia szkolnego plakatami wykonanymi przez uczniów, to elementy obchodów tego dnia. Wszystkie działania miały na celu zachęcić do refleksji, modlitwy o tak potrzebny pokój na świecie i w ludzkich sercach.

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”