UWAGA!
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zarządzeniami Wojewody Mazowieckiego Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

czasowo zawiesza działalność placówek dziennych przeznaczonych dla dzieci, seniorów i osób niepełnosprawnych.

W związku z tym nie funkcjonują Świetlice, Domy Dziennego Pobytu, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy i Katolicki Ośrodek Duszpasterstwa Osób Specjalnej Troski (KODOST).
Zgodnie z decyzją władz nadal funkcjonują poradnie psychologiczno- pedagogiczne, Specjalny Ośrodek Wychowawczy, Dom Samotnej Matki, Centrum i Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
Zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy funkcjonują również placówki przeznaczone dla osób bezdomnych, tj. Ogrzewalnia, Schronisko,jadłodajnia oraz Łaźnie. Osoby korzystające z tych placówek muszą dostosować się do procedur bezpieczeństwa,wynikających z zasad postępowania w sytuacji kryzysowej i zagrożenia epidemiologicznego.
W przypadku Domów Dziennego Pobytu podejmujemy działania, zmierzające do utrzymania zaopatrzenia seniorów w żywność.
Zwracamy się szczególnie do Parafialnych Zespołów Caritas, by zachowały dużą wrażliwość i czujność wobec potrzeb seniorów, pozostających w domach.
Prosimy o pomoc w zrobieniu zakupów i ich dostarczaniu do domów osób potrzebujących.
Apelujemy również o zachowanie spokoju i rozwagi.
Prosimy o śledzenie i stosowanie się do komunikatów administracji publicznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”