Raport z działań podjętych w marcu 2020 r. w odpowiedzi na pandemię koronawirusa w Polsce.

 

Działania Caritas Polska

Dokument opracowany przez Caritas Polska na podstawie informacji przekazanych przez Caritas diecezjalne.

W odpowiedzi na rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa Caritas Polska oraz Caritas diecezjalne rozpoczęły szereg działań wspierających osoby starsze, chore, ubogie i bezdomne.
Jest to pomoc materialna w postaci paczek z żywnością i środkami higieny, darmowych posiłków, a także wsparcie pracowników Caritas i wolontariuszy, którzy pakują paczki, dostarczają pomoc do domów, pracują w punktach wydawania żywności. W wielu diecezjalnych Caritas seniorzy, osoby samotne, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i innych placówek, zmuszonych zawiesić normalną działalność, mogą liczyć na rozmowę, wsparcie psychologiczne i porady przez telefon. Oprócz typowej dla siebie działalności pomocowej Caritas diecezjalne organizują akcje mające na celu wsparcie służb i placówek medycznych. W wielu diecezjach organizowane są zbiórki na środki ochronne oraz sprzęt dla szpitali – przede wszystkim na tak potrzebne dziś respiratory. Organizując akcje pomocowe i zbiórki Caritas diecezjalne włączają się w ogólnopolskie projekty #PomocDlaSeniora oraz #WdzięczniMedykom, które zostały uruchomione przez Caritas Polska w celu wsparcia dwóch najbardziej dotkniętych skutkami tej trudnej sytuacji grup – seniorów oraz medyków. Skala działań pomocowych podjętych przez Caritas w całej Polsce w pierwszym miesiącu epidemii koronawirusa jest kolosalna, a niniejszy raport prezentuje tylko jej wycinek.

ks. Marcin Iżycki
Dyrektor Caritas Polska

W odpowiedzi na rosnące zagrożenie koronawirusem Caritas Polska uruchomiła w marcu 2020 r. dwa interwencyjne projekty pomocowe, skierowane do najbardziej potrzebujących i dotkniętych skutkami trwającej epidemii – seniorów i medyków.

 Akcja #PomocDlaSeniora

● W reakcji na rosnące zagrożenie koronawirusem Caritas uruchomiła 18 marca kampanię – #PomocDlaSeniora. ● Akcja #PomocDlaSeniora ma na celu wsparcie osób starszych oraz bezdomnych poprzez zaspokojenie ich najważniejszych potrzeb w warunkach izolacji – żywność i środki higieniczne oraz ochronne (płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki), wsparcie wolontariuszy w czynnościach wymagających wyjścia z domu (np. w zakupie leków), a także inne formy pomocy, w zależności od potrzeb – na przykład opiekę psychologiczną. ● Na start akcji Caritas Polska przeznaczyła 1 milion złotych z własnych środków. ● Równolegle Caritas Polska uruchomiła zbiórkę pieniędzy, żeby stopniowo zwiększać zakres i skalę działania. ● Do akcji dołączył Lidl Polska, który przekazał na pomoc dla seniorów 250 tys. zł. ● W ramach akcji Fundacja Biedronki postanowiła włączyć projekt „Na Codzienne Zakupy” realizowany od 2018 r. z Caritas Polska, w kampanię parasolową #PomocDlaSeniora, przekazując 15 mln zł na wsparcie dla najstarszych. ● Wszystkie środki ze zbiórek i darowizn przeznaczanych na akcję są przekazywane przez Caritas Polska do Caritas diecezjalnych, które bezpośrednio niosą pomoc potrzebującym.

 

Akcja #WdzięczniMedykom

 

● W odpowiedzi na prośby placówek służby zdrowia i personelu medycznego Caritas Polska uruchomiła 26 marca ogólnopolską akcję # WdzięczniMedykom. ● Jest ona dedykowana personelowi medycznemu, który znajduje się na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. ● Celem akcji jest zakup niezbędnego wyposażenia dla szpitali walczących z epidemią. Chodzi m.in. o respiratory, pojemniki do transportu próbek, kombinezony ochronne, półmaski, czy przyłbice oraz inne środki ochrony osobistej dla personelu medycznego. ● Akcja zakłada zebranie kwoty ok. 12 mln zł na wsparcie szpitali. W miarę możliwości wsparciem objęte mogą być także zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy opieki społecznej oraz hospicja prowadzone przez Caritas diecezjalne. ● Środki na ich zakup będą pochodzić głównie od partnerów biznesowych Caritas. Jako pierwsze do akcji włączyły się Fundacja Carrefour i Lidl Polska, przekazując odpowiednio 1,35 mln zł oraz 250 tys. zł. Natomiast BNP Paribas przekazał za pośrednictwem Caritas 10 tys. maseczek chirurgicznych dla szpitali wojskowych. ● Równolegle Caritas Polska uruchomiła zbiórkę pieniędzy dla darczyńców indywidualnych, żeby stopniowo zwiększać zakres i skalę działania.

Działania  Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Pomoc seniorom

● W 25 parafiach wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas dostarczają żywność seniorom.
● Dwa Domy Dziennego Pobytu – w Mińsku Mazowieckim i w Warszawie-Falenicy – objęły opieką seniorów i przekazują żywność, utrzymują kontakt, robią potrzebne zakupy .
● Wspólnie z PCPR w Otwocku i dzięki darowiźnie Amest Otwock Sp. z o.o. seniorzy otrzymują co tydzień paczki z żywnością i chemią.
● Wydawane są paczki z żywnością osobom starszym, samotnym i chorym we współpracy z OPS Praga-Północ, OPS Praga-Południe i OPS-Wawer – żywność zakupiona jest ze środków Caritas Polska. Paczki dla seniorów i chorych
● Grupa osób starszych, samotnych i chorych, która co tydzień otrzymuje wsparcie w postaci paczki, wynosi minimum 500 osób.
● W ramach POPŻ we współpracy z OPS-ami i WOT Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej tylko w ciągu jednego dnia (30.03) wydała ponad 800 paczek.

Pomoc bezdomnym i potrzebującym

● Działa jadłodajnia przy Grochowskiej – codziennie wydawany jest ciepły posiłek osobom bezdomnym i potrzebującym
● Działają bez zmian łaźnia, łaźnia mobilna i ogrzewalnia, schronisko dla bezdomnych
● Spore ilości żywności, pochodzącej z darowizn od przedsiębiorców i trafiającej do Caritas DWP są przekazywane osobom potrzebującym (starszym, samotnych i chorym) we współpracy z organizacjami partnerskimi działającymi w Warszawie; firma SuperDrob z Karczewa przekazała tonę mięsa z kurczaka z długim terminem przydatności. Skorzystało na tym ośrodki pomocy bezdomnym i ośrodek pomocy seniorom; za pośrednictwem Stowarzyszenia Alter Ego Caritas DW-P otrzymała ponad 1,5 tony mrożonek Hortex – warzyw i zup – które zostały przekazane kilku ośrodkom pomocy.

Zaangażowanie Parafialnych Zespołów Caritas

PZC w Wołominie zorganizował zbiórkę „Wirtualna paczka”, z której dochód przeznaczony został na zakup najpotrzebniejszych artykułów żywnościowych dla seniorów. Jedna paczka to produkty o wartości 30 zł.

 

Działania Caritas diecezjalnych

 

Pełny raport z działań Caritas Polska i Caritas diecezjalnych podjętych w marcu 2020 r. w odpowiedzi na pandemię koronawirusa w Polsce. (pdf)

sprawozdanie

 

 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”