09 marca 2018 roku w Klubie Alternatywnym Caritas odbyła się żywa lekcja historii przeprowadzone przez Grupę Historyczną Zgrupowanie Radosław