„Zrób krok dla pokoju” pod takim hasłem 21 września w Międzynarodowy Dzień Pokoju Szkolne Koło Caritas przy SP nr 12 w Otwocku zorganizowało akcję, angażującą całą szkołę w działania na rzecz pokoju. Z tej okazji wolontariusze rozdawali uczniom karteczki z prostymi zadaniami do wykonania. Te drobne działania np. powiem drugiej osobie coś miłego, pogodzę się z osobą z którą mam konflikt, będę cicho zamykać drzwi, będę używać słów: proszę, dziękuję, przepraszam… to kroki do budowania pokoju w naszym najbliższym środowisku. Ponad to na korytarzach szkoły pojawiły się plakaty zapraszające do modlitwy o pokój na świecie i uświadamiające ogrom nieszczęścia jakie niesie każda wojna. Została też zorganizowana zbiórka na rzecz rodzin w Aleppo i ofiar trzęsienia ziemi w Meksyku.