Dnia 16 marca 2018 r., Dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. Kamil Jerzy Chojnacki podpisał Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Pracowników Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  Stosowne dokumenty zostały przesłane na imienne adresy elektroniczne kierowników placówek. Prosimy o zapoznanie się z nimi i niezwłoczne dostarczenie podpisanego dokumentu do biura Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.