22 sierpnia siedzibę Caritas DWP odwiedziła 30-osobowa grupa białoruskiej młodzieży. Celem spotkania było zdobycie informacji nt. działalności Caritas oraz realizowanego w niej wolontariatu.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Połączył nas Bug!”, którego celem jest wymiana polsko-białoruskiej młodzieży. Ideą organizatorów – Fundacji Ave, jest uczynienie z Bugu rzeki spotkania, wspólnoty, budowania wzajemnych relacji i więzi.

Pierwsza część obozu (od 15 do 19.08) odbyła się w okolicach Terespola, Kodnia i Serpelic – tuż przy granicy polsko-białoruskiej, druga zaś w Warszawie (od 20-24.08). Tematyką drugiej części była idea wolontariatu i aktywności społecznej młodzieży. Młodzi ludzie zapoznawali się z różnymi odcieniami wolontariatu, m.in. poprzez wizytę w praskiej Caritas. Ks. Dyrektor Dariusz Marczak przybliżył misję Caritas i opowiedział o działalności i specyfice praskiego oddziału, zaś p. Maria Szumowska – opiekunka SKC z Gimnazjum 103 w Międzylesiu wraz z uczniami Maćkiem i Justyną – opowiedzieli o charytatywnej działalności ich Koła. Goście zadawali wiele pytań, dziękując za spotkanie przyznali, że przekazane doświadczenie będzie pomocne w ich dalszych wyborach i działaniach.