W związku z diecezjalnymi obchodami Dnia Chorego w szpitalach warszawskich odbędą się spotkania z chorymi,w tym – jak co roku, współorganizowane przez praską Caritas – spotkania z maluchami na oddziałach dziecięcych.
Caritas DWP współorganizuje spotkania w Szpitalu Dziecięcym na ul. Niekłańskiej oraz w Centrum Zdrowia Dziecka.

Pełny program wizyt duszpasterskich przedstawia się następująco:

 • 4 lutego, godz. 10:00
  Dom Pomocy Społecznej, ul. Poniatowskiego 29 w Zielonce
  Abp Henryk Hoser SAC, odwiedziny i Msza Św.
 • 8 lutego, godz. 10:00
  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie
  Bp Marek Solarczyk, Msza Św. i odwiedziny pensjonariuszy
 • 10 lutego, godz. 9:00
  Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie
  Ks. prof. Stanisław Warzeszak, Msza Św. z udziałem chorych i personelu
 • 11 lutego, godz. 10:00
  Szpital Dziecięcy, ul. Niekłańska 4/24 w Warszawie
  Bp Marek Solarczyk, odwiedziny
 • 11 lutego, godz. 11:00
  Sanktuarium Ludzi Chorych, ul. Wileńska 69 w Warszawie,
  Abp Henryk Hoser SAC, Msza Św. w intencji chorych z Diecezji
 • 11 lutego, godz. 15:00
  Centrum Zdrowia Dziecka, Aleja Dzieci Polskich 20 w Warszawie,
  Abp Henryk Hoser SAC, Msza Św. i obchód szpitalny
 • 11 lutego, godz. 14:00
  Mazowiecki Szpital Bródnowski, ul. Kondratowicza 8 w Warszawie
  Bp Marek Solarczyk, obchód duszpasterski i Eucharystia
 • 12 lutego, godz. 11:30
  Europejskie Centrum Zdrowia, ul. Borowa 14/18 w Otwocku
  Abp Henryk Hoser SAC, Liturgia Słowa i spotkanie z chorymi
 • W innych szpitalach, domach opieki i parafiach organizowane są Msze Św. dla ludzi chorych i starszych.

Modlitwa na Dzień Chorego AD 2013

Wszechmogący wieczny Boże,
Ty jesteś naszą ostoją i oparciem,
Nadzieją, która nie zawodzi
i Miłością, która ofiaruje się na Krzyżu i w Zmartwychwstaniu Chrystusa.
Niech Twoje oblicze zajaśnieje dla wszystkich chorych, cierpiących i umierających,
Okaż im Twoje miłosierdzie.
Posyłaj nieustannie dobrych Samarytan,
aby nieśli ratunek i opiekę osobom chorym, cierpiącym i umierającym,
służąc bezinteresownie najsłabszym.

Święta Maryjo, Matko Boża,
Dzisiaj zwracamy się do Ciebie z ufną modlitwą:
Ty znasz ból i cierpienie chorych,
kiedy cierpienia jest nieuniknione.
Poprzez Twoje trwanie pod krzyżem i matczyny ból
stałaś się ratunkiem dla chorych.
Spraw, abyśmy mieli siłę i odwagę
spoglądać na Ukrzyżowanego
i znosili z odwagą nasze cierpienia
powierzając się Jemu.

Boże Ojcze nieskończenie dobry,
dziękujemy Ci za liczne przykłady świadków,
którzy przeszli drogę bolesnych utrapień
i których dałeś nam za orędowników.
Dziękujemy Ci za Świętą Annę Schäffer,
która już w młodości doznała bolesnych doświadczeń,
pozostawszy przykuta do łóżka w wyniku ciężkiego wypadku.
Zwracamy się do ciebie, Święta Anno Schäffer:
poprzez twój trud dążenia do bliskiej przyjaźni z Jezusem Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym,
potrafiłaś nie tylko znieść swoje cierpienie,
ale także ofiarować się z Nim dla innych cierpiących,
a zwłaszcza dla tych, którzy czuli się pozbawieni wszelkiej nadziei.
Niech twoje wstawiennictwo wyjedna nam łaskę
akceptacji naszego życia również wtedy, gdy doświadczamy cierpienia.
Pomóż nam patrzeć z ufnością na Jezusa ukrzyżowanego
i kroczyć własną drogą w przekonaniu,
że miłość Jezusa jest większa niż każde cierpienie, zło i śmierć.

Dziękujemy Ci za Błogosławionego Papieża Jana Pawła II.
Był on zawsze blisko chorych,
nieugięty obrońca ludzkiego życia.
Zwracamy się do ciebie, Błogosławiony Janie Pawle II:
dopomóż, abyśmy poprzez modlitwę otrzymali moc wiary i pewność,
że nie zagubimy się
gdyż z całym naszym życiem i cierpieniem
znajdujemy bezpiecznie schronienie w rękach i w sercu Boga.
Niech twój przykład umierania doda nam odwagi,
także w ostatnich godzinach naszego życia.

Dziękujemy Ci także za Błogosławioną Matkę Teresę z Kalkuty,
prawdziwego anioła wykluczonych i umierających w ciemnościach nocy
Zwracamy się do ciebie, Błogosławiona Matko Tereso:
ufając nieskończonej miłości Jezusa Chrystusa
i Jego krzyżowej ofierze, sprawiałaś zawsze,
że światło tej miłości przenikało ciemności cierpienia,
wyjednaj nam przekonanie i ufność,
że my również możemy stać się światłem dla cierpiących.
Pomóż nam promieniować nadzieją
i rozpoznawać w bliźnich chorych i cierpiących,
oblicze naszego Pana okazując Mu gotowość pomocy.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
oddajemy się teraz w Twoje hojne ojcowskie dłonie.
Zawierzamy się Twojej bezgranicznej miłości,
strzeż nas w dni radosne i trudne,
strzeż w życiu i w śmierci.
Spraw, aby poprzez nasze cierpienia,
umocniła się nasza wiara i ufność w Ciebie
i aby cały lud Boży mógł doświadczyć łaski odkupienia,
teraz i zawsze.

Amen.

(rv/XX, © Radio Vaticana 2013)