Caritas Polska realizuje w 2016 roku projekt „Zapobieganie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w Autonomii Palestyńskiej”. Celem projektu jest wzmocnienie pozycji osób niepełnosprawnych, zwiększenie dla nich dostępności usług z zakresu edukacji i pomocy medycznej oraz zmiana postrzegania niepełnosprawnych w społeczeństwie palestyńskim.

W ramach projektu zorganizowany zostanie wyjazd dwójki wolontariuszy z Polski do Autonomii Palestyńskiej. Podczas dwumiesięcznego pobytu dwoje wolontariuszy-fizjoterapeutów wspierać będzie pracę ośrodków pracujących z osobami niepełnosprawnymi w regionie Betlejem.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Obowiązki wolontariusza:

 • Wsparcie bieżącego funkcjonowania ośrodków zajmujących się dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnościami
 • Prowadzenie zajęć animacyjnych dla podopiecznych wybranych ośrodków
 • Prowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych dla podopiecznych wybranych ośrodków
 • Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla pracowników ośrodków, dotyczących prostych ćwiczeń rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością
 • Prowadzenie bloga relacjonującego działania wolontariackie w ramach projektu.
 • Współpraca z koordynatorami projektu z Caritas Jerozolima
 • Przygotowanie raportu z pobytu oraz propozycji i pomysłów na współpracę pomiędzy Caritas Polska i Caritas Jerozolima w przyszłości

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe z dziedziny fizjoterapii (może być w trakcie studiów)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • Wysokie umiejętności interpersonalne i umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku (poszukujemy osób energicznych, umiejących samodzielnie poradzić sobie w obcym kraju bez znajomości lokalnego języka, otwartych, wyczulonych na odmienność kulturową i gotowych do zaakceptowania wynikających z tego różnic, ciekawych świata i drugiego człowieka)
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy oraz wykonywania zadań bez nadzoru przełożonych

W ramach projektu przewidywany jest dwumiesięczny pobyt i zamieszkiwanie w Autonomii Palestyńskiej w okresie między sierpniem a listopadem 2016 r. Koszty zakwaterowania i pobytu, podróży oraz ubezpieczenia pokrywa Caritas Polska.

 

 

 

Kontakt:

Pytania oraz zgłoszenia do 20 lipca 2016 r (CV i krótki list motywacyjny) przyjmuje Agnieszka Nosowska, anosowska@caritas.pl, tel. 22 33 48 540.

 

lub za pomocą formularza:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

tu zamieść CV w dowolnym formacie