Wraz z pierwszą Niedzielą Adwentu tradycyjnie rozpocznie się inauguracja ogólnopolskiej kampanii

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Jest to XXVI edycja akcji, która na stałe wpisała się w przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Tegorocznym hasłem są słowa: Świeca, która tworzy Polską Wigilię. Małe i duże świece z logo Caritas, które zapala się w czasie Wigilii i stawia na świątecznym stole obok dodatkowego nakrycia dla nieoczekiwanego gościa, są wyrazem naszej pamięci o osobach potrzebujących.

 Zapraszamy Czcigodnych Księży do pobierania świec na parafie w siedzibie  Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

przy ul. Kawęczyńskiej 49, od 25 listopada 2019 r., od poniedziałku do piątku, w godz. 900– 1500

natomiast wszystkich diecezjan, którzy chcieliby zakupić świece Caritas zapraszamy do parafii od pierwszej Niedzieli Adwentu.

Świeca duża Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Świeca mała Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Kula mix biała i zielona

 

Prezentujemy Państwu edycję charytatywnego kalendarza Caritas.
Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na wsparcie działalności statutowej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

 

 

 

Będąc Organizacją Pożytku Publicznego 
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej prowadzi  blisko 40 placówek:

Medyczne – przychodnie Narodowego Funduszu Zdrowia, długoterminową opiekę medyczną w tym w fazie terminalnej, hospicja domowe oraz wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.
Socjalne – Warsztaty Terapii Zajęciowej,  Środowiskowe Domy Samopomocy, Dom Samotnej Matki, Domy Dziennego Pobytu, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Centrum Charytatywno – Opiekuńcze, Katolicki Ośrodek Duszpasterstwa Specjalnej Troski  oraz jadłodajnię dla bezdomnych i potrzebujących.
Wychowawcze – świetlice środowiskowe w Otwocku, kilka w Warszawie i Legionowie oraz Saskie Centrum Rodziny i Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt.
Inne – Punkty wydawania odzieży, Ośrodek Charytatywno – Opiekuńczy w Słupnie oraz “Pierogarnię  u Aniołów”

 

 

 

Caritas  Diecezji Warszawsko-Praskiej uczestniczy w wielu ogólnopolskich programach i akcjach pomocowych takich jak: Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka), Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki), Tydzień Miłosierdzia, Wakacyjna Akcja Caritas, Program Skrzydła, Kromka chleba, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Światowy Dzień Chorego, Kampania 1%, Tornister pełen uśmiechów, Ogólnopolska Zbiórka Żywności: Tak – Pomagam. Prowadzi także akcje diecezjalne:  Podziel się ciepłem na zimę, Wirtualna choinka, Gala wolontariatu, Akcja Mikołaj.

 

Kalendarze są rozprowadzane przez Parafialne Zespoły Caritas działające przy większości parafii naszej diecezji.