11 stycznia wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas w PSP w Żakowie wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Caritas DWP, a poprowadzonymi przez Panią Agnieszkę Tobota z Fundacji A.R.T.

Warsztaty pod hasłem „Dlaczego warto być Wolontariuszem?” miały być inspiracją dla uczniów, którzy niebawem opuszczą już mury szkoły. Mamy nadzieję, że dobrej woli, chęci do bezinteresownego pomagania, czasu i dobrych pomysłów nigdy im nie zabraknie, a w nowych szkołach będą wiedli prym w zakresie wolontariatu.

Na zakończenie Wicedyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. Rafał Paździoch wręczył certyfikaty wolontariuszom i wraz z Panią Agnieszką życzył, aby kolejne akcje niosące pomoc drugiemu człowiekowi przyniosły wolontariuszom dużo radości i spełnienia.

Dyrektor szkoły złożyła z kolei serdeczne podziękowania ks. Rafałowi Paździochowi za owocną współpracę, pomoc i inspirację w codziennych działaniach, również tych wychowawczych.