W pogodzie ducha i przy sprzyjających wiatrach 1 lipca uczestnicy zajęć Katolickiego Ośrodka Duszpasterstwa Osób Specjalnej Troski rozpoczęli  23. wakacyjny wyjazd.,  Jest to już drugi z kolei nad morze. Tym razem, zgodnie z planami celem jest Mielno. I juz następnego dnia rozpoczęły się zajęcia zajęcia. Najpierw katecheza, później zajęcia poznawcze, msza święta. Po obiedzie zajęcia plastyczne, a po kolacji zajęcia wieczorne: gry zespołowe lub spacery. A na zakończenie Apel Jasnogórski. I tak każdego dnia. Mamy co robić. Przygotowany program wyjazdu – jeszcze w Warszawie realizowany jest z pełną konsekwencją ale i wszelaką plastycznością.