9 maja 2019 roku odbyła się Konferencja podsumowująca „W trosce o godność i dobrostan człowieka”. Służyła wymianie doświadczeń na rzecz zmiany praktyki w pracy z osobami w sytuacji bezdomności. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności