18 stycznia 2019 roku, do Domu Dziennego Pobytu w Mińsku Mazowieckim, wraz z Panią Marią Król przyszli  uczniowie klasy gimnazjalnej ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim.  Przedstawili część artystyczną – Jasełka. Inscenizacja dotyczyła Narodzin Pana Jezusa i była poparta licznymi kolędami i refleksyjnymi tekstami.

W podziękowaniu uczniowie otrzymali od seniorów słodycze i pamiątki, następnie zostali na wspólnym poczęstunku, by poznać historię powstania placówki i wymienić się wrażeniami.

Dziękujemy młodzieży i Pani Marii Król za spotkanie pokoleń niosące wiele wzruszeń…