Uprzejmie informujemy Ks. Proboszczów, przedstawicieli Parafialnych PustyNapelnianieZespołów Caritas, Opiekunów Szkolnych Kół Caritas i inne zainteresowane osoby, że po odbiór pustych tornistrów można zgłaszać się

od dnia  18 do 28 lipca 2016  w biurze Caritas DWP przy ulicy Kawęczyńskiej 49

 w poniedziałek, środę i czwartek  w godzinach od 9.00 do 12.00

Inne przewidziane terminy dla tej akcji:

  • wydawanie pustych plecaków w parafiach do 07 sierpnia,
  • zwrot wypełnionych plecaków do parafii  do 15 sierpnia,
  • zwrot plecaków do Caritas DWP do 22 sierpnia 2016 r.

Bardzo serdecznie zachęcamy, by włączyć się już do VIII edycji akcji, która pomoże dzieciom z najbiedniejszych rodzin radośnie rozpocząć rok szkolny. Warto dodać, że w ubiegłych latach akcja okazała się sukcesem. W roku 2015 wzięło w niej udział 27 parafii naszej diecezji. Wspólnie rozdaliśmy 12241 plecaków. W wielu parafiach liczba chętnych, którzy chcieli włączyć się w pomoc dzieciom znacznie przewyższyła liczbę rozdanych plecaków.