W Warszawie, w Teatrze Polskim odbyło się podsumowanie projektu „Teatr łączy pokolenia – aktywizacja seniorów poprzez integrację z dziećmi uchodźców przy użyciu spektaklu teatralnego”.

Spotkanie rozpoczęło się przemówieniem Pani Katarzyny Kubińskiej inicjatorki projektu, a także Magdaleny Rutkiewicz – Prezes Zarządu Fundacji. Kolejnym punktem programu były występy seniorów pokazujące ich dorobek artystyczny, a podniosłą chwilą było wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego.

Spotkanie zakończyło się rozdaniem nagród, dyplomów i smacznym poczęstunkiem.

Dziękujemy…