W związku z nawiązaniem współpracy z Polskim Centrum Marketingowym mamy możliwość bezpośredniego kontaktowania się z Państwem a także wszystkimi, którzy pragną więcej dowiedzieć się o naszych aktualnych akcjach i planach oraz, wedle potrzeby i uznania, wspomóc nasze działania.

Pomoc niesiona codziennie przez Caritas DWP obejmuje wszystkie grupy ludzi potrzebujących – od najmłodszych do najstarszych: chorych, samotnych, ubogich, bezdomnych lub w jakikolwiek inny sposób pokrzywdzonych przez los. Jednak od początku swej działalności szczególnie ważnym dla praskiej Caritas było i jest dziecko oraz jego najbliższe otoczenie. Dobro dziecka jest naszym priorytetem zarówno dlatego, że nie ma ono samodzielnych możliwości do poradzenia sobie ze swoim trudnym losem i w swoim cierpieniu jest bezbronne, jak i dlatego, że zdrowe dziecko żyjące w szczęśliwej rodzinie jest podstawą naszego przyszłego zdrowego społeczeństwa.

Niestety obserwowane ostatnio nasilenie zjawisk – atak na rodzinne wartości, kryzys ekonomiczny dotykający zwłaszcza wielodzietne rodziny – sprawiają, że bezpieczne radosne dzieciństwo jest zagrożone. Aby wyjść naprzeciw tym alarmującym potrzebom Caritas prowadzi placówki niosące pomoc dzieciom i rodzinie a także organizuje cykliczne akcje i wydarzenia na rzecz najmłodszych.

Podstawowa – codzienna – pomoc jest udzielana w świetlicach socjoterapeutycznych. Dzieci uczą się swoich praw, dbania o swoje potrzeby ale także uczą się współistnienia w grupie, rozwiązywania konfliktów bez przemocy, uczestniczą w ciekawych imprezach, na które nie stać ich rodzin: wyjściach do kina, muzeum, na kręgle, basen itp.
Ważny jest również posiłek, który stanowi istotny wkład w dożywianiu dzieci pochodzących w przeważającej mierze z rodzin zagrożonych ubóstwem i dysfunkcją.
W kwietniu otworzyliśmy w świetlicy nowy oddział przedszkolny. Jest to Grupa maluchów pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, często patologicznych, wiele z nich już wykazuje objawy FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy), dlatego jak najwcześniejsza interwencja terapeutyczna jest w ich wypadku nieoceniona.

Opieką obejmujemy również samotne matki i ich dzieci (Dom Samotnej Matki w Zielonce) a także rodziny zagrożone przemocą domową (Centra Interwencji Kryzysowej), gdzie kobiety i dzieci otrzymują całodobowe schronienie oraz fachową pomoc psychologiczną, prawną i materialną.

Dużymi krokami zbliżamy się do organizowania corocznej Akcji Wakacyjnej. W związku z podwyżkami, które dotknęły praktycznie całego rynku, tegoroczna akcja prawdopodobnie będzie miała zakres mniejszy niż w latach ubiegłych, jednakże jej wymiar ostatecznie jest uzależniony od ilości środków materialnych, jakie uda nam się pozyskać od Ludzi Dobrej Woli. Caritas jest zawsze WSPÓŁORGANIZATOREM akcji – jej Fundatorami są niezwykli „zwykli” ludzie, którym nieobojętny jest los człowieka w potrzebie, zwłaszcza człowieka małego, niewinnego, który też chciałby mieć prawo do dobrego normalnego życia.

Nasza działalność jest możliwa tylko dzięki sercom otwartym na potrzebujące dzieci, dzięki Państwa pomocy!  Każde 30, 60, 100 złotych lub inna kwota mogą wywołać uśmiech na buzi małego dziecka i dać siłę do walki z przeciwnościami losu.

Szanowni Państwo, wspólnie sprawmy, aby dzieci mogły mieć szansę na normalne życie.

 

NR KONTA: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664

 

(Bank PKO S.A.)

Z dopiskiem: Pomoc

W ich imieniu bardzo serdecznie dziękujemy za każdą pomoc finansową.

Razem możemy więcej!

Numer infolinii: 224866940

– czynna w godzinach 13:00 21:00
e-mail: darserca@warszawa-praga.caritas.pl