ŚWIAT DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

Kształtowanie postaw proekologicznych wśród wychowawców

Caritas DWP w miesiącach wrzesień-grudzień 2009 realizowała projekt „Świat dla przyszłych pokoleń”. Podczas 45 godzin szkoleniowych 45-ciu pedagogów nabyło wiedzę oraz umiejętności dydaktyczne do przeprowadzenia lekcji ekologicznej z dziećmi.

Projekt adresowany jest do nauczycieli i opiekunów, w szczególności do wychowawców świetlic socjoterapeutycznych Caritas. Jego celem jest kształtowanie za pośrednictwem wychowawców postawy proekologicznej wśród najmłodszych. W dzisiejszych czasach, w których edukacja ekologiczna jest koniecznością w zahamowaniu degradacji środowiska społeczno-przyrodniczego, ważne jest, aby od najmłodszych lat kształtować u dzieci myślenie i postawę proekologiczna. Widzimy szczególną potrzebę dotarcia do dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, przeżywających trudności wychowawcze, w których często brakuje zasobów wychowawczych, służących kształtowaniu świadomości ekologicznej. Nabycie przez dzieci z wymienionych środowisk postawy proekologicznej będzie zaczynem szerzenia się jej w ich rodzinach.
W ramach szkolenia wychowawcy zapoznali się m.in. z tematem zrównoważonego rozwoju, poznali sposoby osobistego wpływu na ochronę przyrody oraz wzięli udział w warsztatach terenowych i plastycznych (eko-design). W ramach szkolenia zostały opracowane i wydane konspekty zajęć ekologicznych do prowadzenia zajęć warsztatowych, które zostaną rozprowadzone w świetlicach Caritas i w szkołach podstawowych.

Wymiar projektu ma zasięg ogólnopolski – wzięli w nim udział m.in. pedagodzy z Archidiecezji Warmińskiej, Warszawskiej, Poznańskiej, Diecezji Toruńskiej, Warszawsko-Praskiej i innych.
Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.