15.11.2019 rok

Dnia 15 listopada odbyło się spotkanie seniorów z Domu Dziennego Pobytu i seniorów z Mińska Mazowieckiego. Zostało ono przeprowadzone przez Panią Magdalenę Rutkiewicz z Fundacji Projekt Starsi, która poruszyła bardzo trudny temat zaburzonych relacji w rodzinie. Zainteresowanie było ogromne, świadczy o tym zarówno sama frekwencja jak i burzliwa dyskusja na zakończenie.