Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Mrozach, jest placówką pobytu dziennego, przewidzianej dla 15 osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną. Realizuje zadania w oparciu o Ustawę „Za życiem”.
Głównym celem działania Domu jest stała poprawa w funkcjonowaniu osób, przy jednoczesnym umożliwieniu im pozostawania w naturalnym środowisku społecznym. 

Adres: ul. Licealna 3, 05-320 Mrozy
Telefon: 506804563
email: sds.mrozy@caritas.pl
Kierownik placówki: Justyna Adamiec

Typ: B
Liczba miejsc: 15
Godziny funkcjonowania: 8.00-16.00

Realizacja przyjętych założeń programowych odbywa się poprzez prowadzenie różnorodnych form:

Kształtowanie, rozwijanie i utrzymywanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym (samoobsługa),
trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego.

Uczestnicy mają do dyspozycji sześć pracowni:

pracownię psychologiczną,
pracownię fizjoterapii,
pracownię porządkowo-techniczną,
pracownię multimedialną,
pracownię arteterapii w której odbywają się warsztaty muzyczno-teatralne, warsztaty plastyczne i rękodzieła, warsztaty ceramiczne,
pracownia gospodarstwa domowego, w niej realizowane są treningi kulinarne dzięki którym uczestnicy codziennie spożywają ciepłe posiłki. W tej pracowni realizowany jest również trening higieny.

Dodatkowo uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w różnych formach terapii są one realizowane poprzez : muzykoterapię, ludoterapię, psychodramę i biblioterapię.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15 pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów terapii zajęciowej i psychologa.
Uczestnicy placówki do swej dyspozycji mają również świetlicę w której znajduje się kącik kawowy, w którym spędzają przerwy pomiędzy zajęciami.
Placówka dysponuje busem dziewięcioosobowym do przewozu osób niepełnosprawnych
w tym posiadającym dwa miejsca do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Uczestnicy, którzy mają problem z dotarciem do naszej placówki są codziennie do niej dowożeni.

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę lub zleca prowadzenie placówki:
Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

 

Podmiot bezpośrednio prowadzący placówkę:
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej