Z okazji „Mikołajek” 6 grudnia 2018 roku Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej zorganizowała spotkanie z ukochanym świętym dla 600 dzieci ze szkół naszej diecezji.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 13.00. Wszystkich zebranych a zwłaszcza Małych gości powitał dyrektor  Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej  ks. Kamil Jerzy Chojnacki, życząc im radości z prezentów i udanej zabawy oraz dziękując sponsorom i gospodarzom, bez których dobrej woli impreza nie mogłaby się odbyć. Serdeczne słowa powitania skierował do zebranych także Pan Prezydent Wyższej Szkoły Menedżerskiej prof. Stanisław Dawidziuk.

Za pomoc w zorganizowaniu „mikołajkowego” spotkania dziękujemy:

Wyższej Szkole Menedżerskiej za kolejne użyczenie auli na nasze akcje,
Jeronimo Martins Polska S.A.,   za słodycze, które znalazły się w „mikołajkowej” paczce.