Dnia 07.maja.2019 roku  w Legionowskim Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej  odbyło się spotkanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie połączone z przedstawieniem działalności naszej placówki i oprowadzeniem gości po niej.
W tym dniu Rada reprezentowana była przez:
Danutę Szczepanik – Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego
Ewę Sobierajską – Główny Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Obecny był również:
Piotr Śliwiński – Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych
Radni: Zdzisław Koryś i Grzegorz Kowalski
Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
Małgorzata Trzcińska – Prezes Fundacji Emanio Arcus
Krystyna Mazuchowska-Pujdak – Wiceprezes Stowarzyszenia Lepsze Dziś
Krystyna Reszka – Kierownik Powiatowej Izby Gospodarczej
Stefan Lasota – Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców
Wiesław Jakubczak – Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki.