Dnia 04.10.18 z Krakowa do Środowiskowego Domu Samopomocy w  Radzyminie przyjechała grupa teatralna ze spektaklem patriotycznym pt:„Spełnione sny”. Podczas spektaklu aktorzy deklamowali wiersze Juliana Tuwima, Antoniego Słonimskiego, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Bolesława Leśmiana, Jana Lechonia, i innych. Były wspomnienia, które wprowadziły widzów w podniosły nastrój, ale i odrobina humoru z wątkiem miłosnym, zaczerpnięta z polskich kabaretów okresu 20-lecia międzywojennego. Wszyscy dobrze się bawili. Wróciliśmy do ośrodka zadowoleni  i uśmiechnięci.

  Projekt „Prowadzenie dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla  osób upośledzonych umysłowo”  realizowany w ramach dotacji przyznanej przez Powiat Wołomiński ze środków budżetu Państwa