Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzi rekrutację dla dziewcząt z orzeczeniem o potrzebie nauczania specjalnego. Podstawą jego pracy jest „system rodzinkowy” polegający na stworzeniu atmosfery domu rodzinnego na wzór rodziny naturalnej.

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej jest niepubliczną placówką dla dziewcząt, posiadających orzeczenie o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu lekkim i umiarkowanym lub z orzeczeniem do nauczania specjalnego. Przyjmujemy dziewczęta z całej Polski w wieku od siedmiu lat do ukończenia nauki (maksymalnie do 24 roku życia). Ośrodek ma swoją siedzibę w budynku Caritas przy ul. Kawęczyńskiej 49. Jest placówką edukacyjną, podlegającą Kuratorium Oświaty i dotowaną przez urząd m. St. Warszawy. Przyjęcia dziewcząt odbywają się przez cały rok.

Naszym Wychowankom zapewniamy całodobową i całotygodniową opiekę,  bezpłatny dowóz do szkoły podstawowej i gimnazjum pod opieką osoby dorosłej, pomoc edukacyjną wykwalifikowanej kadry pedagogów. Do dyspozycji w naszym Ośrodku są świetlice, sala komputerowa, pokoje dwu i trzyosobowe z łazienkami. Dziewczęta maja możliwość kontynuowania nauki w specjalnych szkołach zawodowych o zawodzie: fryzjer, hotelarz i cukiernik.

Pobyt dziewcząt w Ośrodku jest bezpłatny.

Szczególnie więc zachęcamy wszystkich, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej lub tych, którzy wiedzą o takich rodzinach, a którym w ten sposób można pomóc.

Kontakt do Ośrodka: 22/818 81 49 lub do biura Caritas 22/ 619 44 76

Ks. Andrzej Kowalski

Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Wychowawczego
Caritas D.W.P.