S1 (2)pecjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzi rekrutację dla dziewcząt z orzeczeniem o potrzebie nauczania specjalnego. Podstawą jego pracy jest „system rodzinkowy” polegający na stworzeniu atmosfery domu rodzinnego na wzór rodziny naturalnej.


Specjalny Ośrodek Wychowawczy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej jest publiczną placówką dla dziewcząt, posiadających orzeczenie o nauczaniu specjalnym o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu lekkim i umiarkowanym lub z orzeczeniem o niedostosowaniu społecznym.. Przyjmujemy dziewczęta z całej Polski w wieku od siedmiu lat do ukończenia nauki (maksymalnie do 24 roku życia). Ośrodek ma swoją siedzibę w budynku Caritas przy ul. Kawęczyńskiej 49. Jest placówką edukacyjną, podlegającą Kuratorium Oświaty i dotowaną przez urząd m. St. Warszawy. Przyjęcia dziewcząt odbywają się przez cały rok.

Naszym Wychowankom zapewniamy całodobową i całotygodniową opiekę,  bezpłatny dowóz do szkoły podstawowej i gimnazjum pod opieką osoby dorosłej, pomoc edukacyjną wykwalifikowanej kadry 1 (1)pedagogów. Do dyspozycji w naszym Ośrodku są świetlice, sala komputerowa, pokoje dwu i trzyosobowe z łazienkami. Dziewczęta maja możliwość kontynuowania nauki w specjalnych szkołach zawodowych o zawodzie: fryzjer, hotelarz i cukiernik.

W trudniej sytuacji rodzinnej istnieje możliwość odstąpienia od opłat za pobyt wychowanki.

Szczególnie więc zachęcamy wszystkich, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej lub tych, którzy wiedzą o takich rodzinach, a którym w ten sposób można pomóc.
INFORMUJEMY JEDNOCZEŚNIE, ŻE OD 01 LIPCA 2014 ROKU RUSZYŁA NOWA STRONA INTERNETOWA NASZEJ PLACÓWKI. ZACHĘCAMY DO JEJ ODWIEDZENIA POD ADRESEM: www.sow.caritas.pl

Kontakt do Ośrodka: 22/818 81 49 lub do biura Caritas 22/ 619 44 76

Ks. Andrzej Kowalski

Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Wychowawczego

Caritas D.W.P.

1 (3)